Salon firmowy Ronkowski

Szyby dźwiękochłonne

Nasza firma posiada w ofercie również szyby dźwiękochłonne. Użycie takich szyb znacząco wpływa na własności akustyczne okna, na jego zdolność do tłumienia hałasu, a tym samym ma istotny wpływ na kształtowanie się właściwych i komfortowych warunków dla osób przebywających w budynkach.

Ważnym elementem na drodze poprawy izolacyjności akustycznej okna jest dobór odpowiedniego oszklenia. Miarą właściwości akustycznych szyb zespolonych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw. Wyznacza się go badawczo w akredytowanych laboratoriach akustycznych w zgodzie ze stosownymi normami określając tłumienie dla poszczególnych pasm widma od 100 do 3150 Hz. Stosowane w budownictwie szyby zespolone mogą osiągać izolacyjność akustyczną Rw>50dB.

Efekt ten można uzyskać kilkoma sposobami: