Salon firmowy Ronkowski

Prywatność

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach zawartej umowy jest Pani Karolina Ronkowska-Rybicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ronkowski Fabryka Okien I Drzwi Karolina Ronkowska-Rybicka (dalej jako Administrator), adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Mała Kolejowa 4, 83-400 Kościerzyna. Jeżeli w ramach umowy przekazali Państwo Administratorowi dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, członków organów osób prawnych, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
  2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody tj. przesłania oferty na adres mailowy udostępniony przez Państwa, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Administratorem lub do czasu cofnięcia zgody udzielonej przez Państwa.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. biuro rachunkowe, podmioty zapewniające usługi hostingowe oraz telekomunikacyjne jak również podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów zlecenia, dzieła.
  5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wyrażenia zgody na wysyłkę oferty na przekazany nam adres email, w pozostałym zakresie wynika z zawartej umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy a Administratorem.
  9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.